Podcast #1: Urban och Pecka

I ett försök att flytta Kyrkkaffet hem till dig bjuder vi in till detta första samtal. Vi sitter vid samma fikabord som Urban Kronström och Per-Gunnar ”Pecka” Enocsson. Urban är ordförande och Pecka är pastor och föreståndare i Löfstadkyrkan. Ett samtal om bl a nuläge, drivkraft och förebilder.

Välkommen att fika med oss!